บทความ


 • hd-wallpapers-water-wallpaper-blue-1920x1080-wallpaper.jpg
  ORP : น้ำป้องกันมะเร็ง(Negative ORP : the Untold Story)การกำหนดคุณสมบัติของน้ำแบบสากลน้ำเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้อย่างมหาศาล มนุษย์ขาดน้ำไม่ได้ น้ำที่มีปริมา...

 • ภาพบทความน้ำ.png
  น้ำไฮโดรเจน คืออะไร? น้ำไฮโดรเจน? เครื่องผลิตน้ำไฮโดรเจน คืออะไร? ทุกๆคน รู้ดีว่าร่างกายต้องการอากาศ ก็คือ ออกซิเจน (Oxygen) ออกซิเจนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากขาดอากาศ 3 นาที เร...

 • น้ำขวด.jpeg
  การประปาของรัฐ ยืนยันว่าน้ำประปาดื่มได้ แต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อ หันไปดื่มน้ำขวด น้ำถัง หลายคนซื้อเครื่องกรองน้ำมาแต่ไม่เคยบำรุงรักษาไม่เปลียนไส้กรองสุดท้ายก็หันไปดื่มน้ำขวด น้ำถังค...

 • มะเร็ง.jpeg
  มะเร็งกับความเป็นกรดในร่างกาย อาหารที่มีปริมาณเอนไซม์สูง และ มีสภาพความเป็นกรด/ด่างที่สมดุลการรับประทานอาหารที่มีเอนไซม์สูง และมีค่าความเป็นกรด/ด่างที่สมดุลอาหารที่มีความเป็นกรดสู...

 • water_for_life_book.png
  เมื่อปี 1994 ผมได้มีโอกาสไปญี่ปุ่น เพื่อไปศีกษาเกี่ยวกับการแพทย์แผนตะวันออก ในระหว่างคอร์สที่ผมเรียน ผมก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ “IONIZED WATER” ที่ใช้ในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่น ผมเห็น...