Strong Kangen Water pH 11.5

Strong Kangen Water pH 11.5

Strong Kangen Water pH 11.5 เป็นนำ้ที่มีความเป็นด่างสูง ไม่เหมาะสำหรับดื่ม ใช้สำหรับการทำความสะอาด, ล้างจาน เครื่องครัว,

เช็ดคราบนำ้มันที่ติดตามพื้นกระเบื้องและเครื่องครัว, ใช้ล้างผัก  ผลไม้เพื่อชำำระล้างสารเคมี ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงที่ติดมากับพืชผัก


  • •Water pH 8.5 – 9.5น้ำด่างอ่อน หรือ Alkaline Water เป็นน้ำดื่มที่มีผลดีต่อสุขภาพร่างกายลดความ เป็นกรดและสร้างภาวะความสมดุล pH ของโลหิต •Kangen Water มีโครงสร้างกลุ่มโมเลกุลที่เล็ก...

  • •Water pH 4.5-6.0 เป็นนำ้สะอาด ที่มี pH เหมาะสมกับผิว โทนเนอร์ และ เครื่องสำอางส่วนใหญ่จะมี pH ประมาณ 5.5 และทำมาจากปิโตรเคมี Beauty Water เป็นนำ้บริสุทธิที่ปราศจากสารเคมีต่างๆ มี...

  • Strong Acid Water pH 2.5 Strong Acidic Water pH 2.5 เป็นนำ้ Sanitary Water สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ เหมาะแก่การใช้ทำความสะอาดแผลสด แผลกดทับ แผลเรื้อ...

  • Clean Water pH 7.0นำ้สะอาด pH 7.0 ปราศจากสิ่งปนเปื้อน ไม่มีคลอรีน ใช้เพื่อทานยา หรือ ชงนมให้ทารก