น้ำไฮโดรเจน คืออะไร?

น้ำไฮโดรเจน คืออะไร?

น้ำไฮโดรเจน? เครื่องผลิตน้ำไฮโดรเจน คืออะไร?

ทุกๆคน รู้ดีว่าร่างกายต้องการอากาศ ก็คือ ออกซิเจน (Oxygen) ออกซิเจนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากขาดอากาศ 3 นาที

เราก็เสียชีวิตแล้ว ที่จริงเราลืมไปว่ายังมีธาตุอีกตัวหนึ่งซึ่งสำคัญมากนั่นคือ ไฮโดรเจน(Hydrogen) เพราะหากไม่มี Hydrogen

แล้วก็จะไม่เกิดการรวมตัวของ

H2O น้ำไฮโดรเจน

Hydrogen+Oxygen ซึ่งนั่นก็คือ น้ำนั่นเอง H2OKangen Water® ชื่อในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า Electrolyzed Reduced Water (ERW)

หรือ บางแห่งก็เรียกว่า Hydrogen Water น้ำไฮโดรเจน เพราะว่าในน้ำคังเก้นนี้ มีโมเลกุล ของไฮโดรเจน H2 จำนวนมาก (บางตำรา เรียกว่า

Active Hydrogen) ซึ่งตัว ไฮโดรเจนนี้จะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เครื่อง Kangen Water จะแยกน้ำออกเป็น 2 ส่วน แยกโมเลกุลน้ำ

H2O ออกเป็น ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน ขบวนการนี้เรียกว่า Electrolysis จากกระบวนการนี้ อิเลกตรอน (ประจุลบ) จะไปรวมกับไฮโดรเจน

ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นโมเลกุลใหม่ขึ้น เรียกว่า  Diatomic Molecular Hydrogen Gas และเมื่อ ไฮโดรเจนตัวนี้ถูกเพิ่มลงมาในน้ำคังเก้นที่เราดื่ม

จะทำให้เราได้น้ำดื่มที่มีสารต้านอนุมูล

               Electrolysis น้ำไฮโดรเจน

              ประโยชน์ น้ำไฮโดรเจน

อิสระจำนวนมาก (Anti-Oxidant Rich Water)จากงานวิจัย กล่าวว่า ผู้ที่ดื่มน้ำที่มีไฮโดรเจนอยู่มาก จะทำให้เอนไซม์ที่ทำหน้าที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ

มีปริมาณมากขึ้น และปัสสาวะเป็นกรดน้อยลงด้วย นอกจากนั้นแล้ว ไขมันดี หรือ HDL ก็เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งนี่ก็จะทำให้ผลรวมของคลอเลสเตอรอลลดลง มีการใช้

น้ำ Electrolyzed Reduced Water หรือ Kangen Water® หรือ Hydrogen Water  ในญี่ปุ่นมานานหลายสิบปี และคุณก็สามารถเป็นเจ้าของเครื่องผลิต 

                                                             Kangen 8 Thailand


 • hd-wallpapers-water-wallpaper-blue-1920x1080-wallpaper.jpg
  ORP : น้ำป้องกันมะเร็ง(Negative ORP : the Untold Story)การกำหนดคุณสมบัติของน้ำแบบสากลน้ำเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้อย่างมหาศาล มนุษย์ขาดน้ำไม่ได้ น้ำที่มีปริมา...

 • น้ำขวด.jpeg
  การประปาของรัฐ ยืนยันว่าน้ำประปาดื่มได้ แต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อ หันไปดื่มน้ำขวด น้ำถัง หลายคนซื้อเครื่องกรองน้ำมาแต่ไม่เคยบำรุงรักษาไม่เปลียนไส้กรองสุดท้ายก็หันไปดื่มน้ำขวด น้ำถังค...

 • มะเร็ง.jpeg
  มะเร็งกับความเป็นกรดในร่างกาย อาหารที่มีปริมาณเอนไซม์สูง และ มีสภาพความเป็นกรด/ด่างที่สมดุลการรับประทานอาหารที่มีเอนไซม์สูง และมีค่าความเป็นกรด/ด่างที่สมดุลอาหารที่มีความเป็นกรดสู...

 • water_for_life_book.png
  เมื่อปี 1994 ผมได้มีโอกาสไปญี่ปุ่น เพื่อไปศีกษาเกี่ยวกับการแพทย์แผนตะวันออก ในระหว่างคอร์สที่ผมเรียน ผมก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ “IONIZED WATER” ที่ใช้ในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่น ผมเห็น...