น้ำคังเก้น กับอาการจอประสาทตาเสื่อม

    รายงานผลครับ…ประมาณ 15 วันมาแล้ว ผมมีอาการเหมือนมียุงเป็นฝูงมาตอมที่หางตาซ้ายหงุดหงิดชอบกลเผลอตบบ่อยๆ นึกว่ายุงมาตอม

แต่จริงๆ แล้วหมอบอกว่าเป็นวุ้นมาบังจอประสาทนา เกิดจากความเสื่อมของเซลจอประสาทตา ซึ่งทุกคนมีโอกาสเป็นได้เหมือนกัน 
หมอบอกว่า 

อาการแบบนี้จะไม่รุนแรง และไม่น่ากลัวแต่ใช้เวลาเป็นเดือนหรือหลายๆ เดือนก็หายไปเอง แต่ต้องไปพบหมอตามนัดเป็นระยะๆ หมอจะหยอดตา

เพื่อขยายม่านตาให้กว้างแล้วส่องกล้องดูว่าวุ้นนั้นมีมากน้อยเพียงใด แต่ถ้ามีอาการเหมือนไฟชอ็ดหรือมีอาการแสงวิ่งไปมาในจอตา ให้รีบไปพบ

หมอทันทีและผมก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนว่าให้ดื่มน้ำคังเก้นเพิ่มมากกว่า ที่เคยดื่มปกติก็ควรดื่มสักวันละลิตรดูอาจจะไม่ต้องไปพบหมออีกก็ได้ 

เพราะลูกตาเรามีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาและน้ำคังเก้นที่เราดื่มประจำอยู่แล้วน่าจะช่วยได้ ผมเคยดื่มวันละ 4 ลิตร เพิ่มเป็นวันละ 5 ลิตร ดื่มติด

ต่อกันมาประมาณ 14 วัน บัดนี้อาการที่กล่าวมาแล้วนั้นมลายหายสูญไปหมดสิ้นแล้วครับ….ผมหายแล้วครับ  

ขอบคุณน้ำคังเก้นมากครับ….

 

คุณวีรยุทธ เอกพันธ์ 081-489-3136